znicz


Dzień Wszys­tkich Świętych na­biera całkiem no­wego znacze­nia,kiedy mu­simy przyjść na gro­by blis­kich, do których za swo­jego życia się uśmie­cha­liśmy.

znicz

comments powered by Disqus

anett
25.11.2014 08:47:46

Rozmiar oryginalny
2848 x 4272
Liczba głosów
3

Wróć do konkursu "Znicze i świeczki"

Inne fotki w tym konkursie